Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2023-08-01

Quercus TFI skupuje akcje Capieta (czyli GetBack). Poszkodowany: „To jest dowód na to, że te akcje z konwersji miały wartość dla wierzycieli i zostaliśmy zrobieni w konia.”

Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Q1FIZ), zarządzany przez Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w akcje w Capitea (czyli GetBack) z 1,58% na 5,93%. Dlaczego teraz Q1FIZ nabywa akcje, gdy wcześnej głosował przeciw konwersji?

GetBack-Latkowski.jpg

28 lipca 2023 roku ukazał się komunikat bieżący, z którego wiemy, że Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Q1FIZ), zarządzany przez Quercus TFI, zwiększył zaangażowanie w akcje w Capitea (czyli GetBack) z 1,58% na 5,93%. Akcje zaś Q1FIZ nabył poza rynkiem regulowanym. Ciekawe od kogo?
 
Dlaczego ten komunikat jest interesujący? Bystry czytelnik, który zapoznał się z formalnym wnioskiem Marcina Bukowskiego, członka Rady Wierzycieli GetBack S.A. oraz członka Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obligatariuszy GetBack (OSOG), o przyłączenie się do postępowania syndyka w sprawie zmiany układu GetBacku, szybko dostrzeże, że chodzi o te same podmioty i osoby, które odegrały niebagatelną rolę w zatwierdzeniu feralnego Układu. Feralnego – czyli bez konwersji obligacji na akcje. Dlaczego zatem teraz Q1FIZ nabywa akcje, gdy wczesnej głosował przeciw konwersji?
 
Przypomnijmy fakty oraz przeanalizujmy informacje z wniosku Marcina Bukowskiego: 
 
1) Prezesem Quercus TFI jest Sebastian Buczek, ten sam, który zgłosił kandydaturę Radosława Barczyńskiego na przewodniczącego Rady Wierzycieli (RW). Barczyński przewodniczył RW do 2.10.2019 roku, kiedy to zrezygnował z funkcji przewodniczącego i pozostał członkiem RW. Q1FIZ był reprezentowany przez Pawła Pasternoka (wiceprezesa Quercus TFI).
 
2) Zdaniem Marcina Bukowskiego – w trakcie głosowań Rady Wierzycieli (RW) można było zauważyć zgodność Radosława Barczyńskiego i Q1FIZ w głosowaniu uchwał, niekorzystnych dla obligatariuszy niezabezpieczonych. Obaj byli m.in. za wyższym zabezpieczeniem Abris i Paweł Pasternok nawet powiedział słynne zdanie, że Paulinie Pietkiewicz będzie przykro, jeśli Abris nie dostanie 10%. Pasternok był również przeciwko konwersji.
Tym samym wątpliwe jest, czy jako członek RW Paweł Pasternok działał w interesie ogółu wierzycieli, do czego był ustawowo zobligowany. 
 
3) Od 19.12.2019 roku, do dzisiaj, Paweł Pasternok zasiada w Radzie Nadzorczej GetBack, a więc reprezentuje interesy akcjonariuszy GetBacku. Sam Pasternok, będąc w Radzie Wierzycieli, podczas powołania go na członka Rady Nadzorczej GetBacku w dniu 19.12.2019 r. powiedział: „Działać na rzecz spółki można nie tylko w Radzie Wierzycieli. W Radzie Nadzorczej będę reprezentował przede wszystkim interesy akcjonariuszy”. Członek RW przyznał, że będąc w RW działał na rzecz spółki, podczas gdy prawo restrukturyzacyjne wyraźnie wskazuje, że Rada Wierzycieli działa w interesie ogółu wierzycieli, a nie akcjonariuszy czy spółki. 
 
Jak rolę męża zaufania na sali sądowej może pełnić podmiot, który jednocześnie: 
(i) jest beneficjentem istotnej pozaukładowej raty jako wierzyciel zabezpieczony, 
(ii) zasiada w Radzie Nadzorczej oraz posiada akcje, a więc reprezentuje interes właścicielski, a ponadto skupuje dodatkowe akcje,
(iii) składa pisma „bez trybu” do akt postępowania. 
 
To wszystko jest postawione na głowie i może byłoby nawet zabawne, gdyby nie to, że Q1FIZ kupuje te same akcje, których zostali pozbawieni obligatariusze. 
 
Kluczową nieprawidłowością w trakcie postępowania układowego było niedopuszczenie do konwersji zadłużenia z obligacji na akcje, wskutek czego Abris utrzymał kontrolę nad GetBackiem oraz nad sposobem realizacji układu. Paweł Pasternok, przedstawiciel Quercus TFI, podobnie jak Abris głosował przeciwko konwersji, czyli uznał akcje GetBacku za bezwartościowe. 
 
Dlaczego te akcje stały się nagle atrakcyjne i Q1FIZ Quercusa skupuje je poza rynkiem regulowanym? Czy Quercus TFI podobnie jak Abrisowi zależy na utrzymaniu status quo, bo chroni wartość swoich akcji? A może nie tylko swoich? 
 
To wszystko zbiega się w czasie z przystąpieniem Quercus, reprezentowanym m.in. przez prezesa zarządu Sebastiana Buczka po stronie Capitea, do sprawy z wniosku syndyka i obroną za wszelka cenę istniejącego status quo. Zwrócę uwagę także na to, że Paweł Pasternok pełni funkcje męża zaufania po stronie Capitea na rozprawie, a jednocześnie fundusze Quercus, które są beneficjentami istotnej pozaukładowej spłaty jako wierzyciele zabezpieczeni, są określani przed sądem mianem „największego krajowego wierzyciela”. 
 
W czyim interesie to wszystko? Z pewnością nie wierzycieli indywidualnych, którzy zostali już wielokrotnie oszukani i pozbawieni należnego im majątku Capitea, w tym w postaci akcji tej spółki, które aktualnie skupuje fundusz Quercus.
 
Jeden z poszkodowanych podsumowuje: – To jest dokładnie dowód na to, że te akcje z konwersji miały wartość dla wierzycieli i zostaliśmy zrobieni w konia na kilka miliardów złotych.

 

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo” na konto nr: 38 1090 1694 0000 0001 3065 4695

 

Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0