Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2023-02-11

Trafiła kosa na kamień. Znamy sędziego, który rozpatrzy wniosek o areszt wobec Leszka Czarneckiego

Znamy już nazwisko wylosowanego sędziego do rozpatrzenia tego wniosku. Jest nim Krzysztof Ptasiewicz. Niektórzy mówią - „trafiła kosa na kamień”.

Czarnecki.jpg

W dniu 3 lutego br. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia wniosek o tymczasowy areszt wobec Leszka Czarneckiego. Według komunikatu prokuratury jest on podejrzany „o oszustwa na szkodę 1140 klientów ldea Bank SA na kwotę 227 mln zł. Tymczasowe aresztowanie jest niezbędne, aby przedstawić zarzuty podejrzanemu, który od niemal 2 lat unika dobrowolnego stawienia się w prokuraturze.”

Jest to drugi wniosek o zastosowania wobec bankiera środka zapobiegawczego w śledztwie dotyczącym afery GetBack. Poprzedni wniosek nie został uwzględniony przez sąd. 

Znamy już nazwisko wylosowanego sędziego do rozpatrzenia tego wniosku. Jest nim Krzysztof Ptasiewicz. Niektórzy mówią - „trafiła kosa na kamień”. Dlaczego? Przypomnijmy dwa zdarzenia. 

Pierwsze. Ptasiewicz przez sześć lat orzekał w wydziale karnym stołecznego Sądu Okręgowego, formalnie był sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, aż do grudnia 2019 roku.

Jak donosiła „Rzeczpospolita” „Ptasiewicz rozpoznawał wnioski prokuratury o zastosowanie aresztu w pewnej sprawie karnej (sygn. XVIII K 246/19). Wniosków nie uwzględnił uznając, że nie są dostatecznie uzasadnione. Było krótko po godz. 11.00, a już o 11.50 do sekretariatu prezesa Sądu Okręgowego wpłynął mail z ministerstwa sprawiedliwości z pismem (datowanym odręcznie na 12 grudnia) sygnowanym przez podsekretarz stanu dr Annę Dalkowską, działającą z upoważnienia ministra Zbigniewa Ziobry. Wiceminister Dalkowska stwierdza w nim, że od 17 grudnia (a dokładniej z upływem dnia 16 grudnia) odwołuje delegację sędziego Ptasiewicza do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tym samym sędzia wróci do swego macierzystego Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.”

Drugie. W styczniu 2022 prezydent Andrzej Duda odmówił powołania do stołecznego sądu okręgowego Krzysztof Ptasiewicza.

- Nie wróży to dobrze, podobno merytoryczny i rzetelny. No, ale.. – słyszę od zwolenników tymczasowego aresztowania Czarneckiego i nie są to tylko głosy z prokuratury i ministerstwa sprawiedliwości, ale mówią to liczni poszkodowani, którzy od początku afery protestowali przeciwko bankierowi. Idea Bank był, obok Getin Noble Banku, był jednym z dwóch banków należących do Leszka Czarneckiego. Poprzez ten bank sprzedawano obligacje GetBack.

Jeden z adwokatów znający od podszewki sprawę GetBack, stwierdza:

- Myślę, że rzetelnie oceni wniosek, bo tak orzeka. Proszę pamiętać, że to pierwsza instancja. Sąd Okręgowy mają praktycznie opanowany (prokuratura, ministerstwo sprawiedliwości – od aut.).

Czy w sprawie rozpatrzenia wniosku aresztowego wobec Czarneckiego weźmie górę zadra, którą sędzia Krzysztof Ptasiewicz musi nosić w sobie? Na jego korzyść przemawia jednak to, że nie kierował się do tej pory animozjami politycznymi. Rzeczpospolita pisała „Sędzia Ptasiewicz orzekał tam w wielu sprawach karnych. Najbardziej znaną był proces Piotra R. i Andrzeja K., skazanych za płatną protekcję w tzw. aferze gruntowej. Co ciekawe, sąd pod jego przewodnictwem uznał akcję CBA za legalną i mającą podstawy – odwrotnie niż w innej sprawie, w której oskarżeni byli członkowie kierownictwa CBA: skazani na kary więzienia Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i dwie inne osoby, ułaskawieni przez prezydenta przed uprawomocnieniem się wyroku.”

Dlaczego prokuratura chce aresztowania Czarneckiego?

Jak prokuratura uzasadnia swój wniosek o areszt, sięgnijmy do komunikatu Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jej rzecznik prasowy, Marcin Saduś, wyjaśnia:

„Od czerwca 2021 r. do stycznia 2023 r. prokurator wyznaczył Leszkowi Cz. 9 terminów przesłuchań. O wszystkich podejrzany został powiadomiony. Mimo to przebywający poza granicami Polski biznesmen nie stawił się na żadnym z nich.

Za każdym razem nadsyłał zaświadczenia lekarskie zagranicznych lekarzy różnych specjalizacji. Z treści zaświadczeń wynikało, że podejrzany – z uwagi na nie może odbywać podróży lotniczych (szacowny czas lotu z Nicei do Warszawy wynosi 2,5 godziny). Tymczasem, jak ustalono, Leszek C. w terminach wskazanych na zaświadczeniach lekarskich lub do nich zbliżonych odbywał trwające od 9 do 10,5 godziny podróże lotnicze z Europy do Stanów Zjednoczonych.

Świadczy to o tym, że podejrzany wbrew przedstawianym zaświadczeniom lekarskim jest w stanie odbyć podróż do Warszawy, lecz celowo tego unika, utrudniając prowadzone przeciwko niemu postępowanie i uniemożliwiając jego zakończenie. W tej sytuacji niezbędne jest orzeczenie sądu o tymczasowym aresztowaniu biznesmena, dzięki czemu prokuratura będzie mogła wystawić za nim międzynarodowy list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. To zaś ma umożliwić doprowadzenie Leszka Cz. przesłuchanie do prokuratury.

Watek śledztwa dotyczący dystrybucji przez ldea Bank obligacji Getback został zakończony w już w październiku 2020 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko osobom działającym wspólnie z podejrzanym.

Trwa ich proces. Łącznie w różnych wątkach tzw., afery GetBack Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowala 6 aktów oskarżenia przeciwko 61oskaržonym. Ostatni, szósty już akt oskarżenia w tej spraw Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała pod koniec stycznia tego roku zarzucając 6 byłym pracownikom Idea Bank S.A. popełnienie przestępstw związanych z bezpośrednią sprzedażą obligacji Getback S.A. W wyniku nabycia oferowanych przez oskarżonych obligacji Getback S.A. 131 klientów banku poniosło szkodę o wartości niemal 27,2 miliona złotych.

Prokurator zarzuca Leszkowi Cz. popełnienie oszustwa na szkodę 1140 klientów Idea Bank SA na kwotę 227 milionów złotych oraz wyrządzenie bankowi szkody w wysokości 9 milionów złotych.

Zgromadzone od kwietnia 2018 r. dowody wskazują, że podejrzany jako przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Banku był osobą faktycznie podejmującą w nim kluczowe decyzje i znał szczegóły dokonywanej za pośrednictwem tego banku sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack SA. Leszek Cz. akceptował ten proceder, mimo że ldea Bank nie miał wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności, a klienci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji w obligacje GetBack.

Zgromadzone od kwietnia 2018r. dowody wskazują, że podejrzany jako przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Banku był osobą faktycznie podejmującą w nim kluczowe decyzje i znał szczegóły dokonywancj za pośrednictwem tego banku sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack SA. Leszek Cz. akceptował ten proceder, mimo że Idea Bank nie miał wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności, a klienci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji w obligacje GetBack.

W grudniu 2021 r. prokurator rozszerzył zarzuty wobec podejrzanego o przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczeń sądu w zakresie środków kompensacyjnych i uszczuplenia zaspokojenia roszeń wielu (1141) wierzycieli. Przestępstwo wynikało ze zbycia przez biznesmena we wrześniu 2020 r. składników majątku w postaci udziałów w jednej ze spółek.

W lipcu 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażalenia obrońców Leszka Cz. i utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego w postaci m.in, akcji spółek.”

Obrona Czarneckiego odpowiada

Pełnomocnik Leszka Czarneckiego, mecenas Roman Giertych skomentował na Twitterze, że obecny wniosek jest "niedopuszczalny w świetle prawa, gdyż poprzedni wniosek sąd oddalił ze względu na brak uprawdopodobnienia. To oraz fakt, że o wniosku prokuratura najpierw informuje media, a potem obrońców wskazuje na motyw medialny sprawy."

Obejrzyj film o największej aferze finansowej w Polsce.


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0