Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2023-06-03

Machina leasingowa Czarneckiego i przeciąganie liny przez syndyka Kubiczka

Ograniczając finansowanie syndyk Kubiczek działa na niekorzyść wszystkich stron (swojej też). Bez finansowania tego biznesu po prostu nie ma. To jest trochę patowa sytuacja. Dla Czarneckiego nie ma sensu sprzedawać biznesu, z którego nie zobaczy złotówki. Być może gra na czas i jako wytrawny gracz zażąda wkrótce gigantycznej kwoty za „dogadanie się”.

Czarnecki-vs-Kubiczek-Latkowski.jpg

Idea Getin Leasing to srebro rodowe Leszka Czarneckiego. Należy oczekiwać, że nie odda go bez walki i raczej będzie to bój ostatni – po resolution Idea Banku oraz Getin Noble Banku. Akcje IGL to bodajże ostatnie znaczące aktywa, jakie posiada Czarnecki – napisałem w październiku 2022 roku, komentując pozew syndyka Idea Banku przeciwko LC Corp BV – holenderskiemu podmiotowi Leszka Czarneckiego, któremu 21 października 2022 r. sąd nadał bieg i udzielił zabezpieczenia na akcjach Idea Getin Leasing (IGL). [Czytaj >>>]

Roszczenie syndyka dotyczyło wszystkich 50,01% akcji w posiadaniu holenderskiego LC Corp BV (pozostałe 49,99% posiada upadły Idea Bank), zaś spór opiewa na kwotę 0,5 mld zł. Syndyk masy upadłości Idea Bank, Marcin Kubiczek, nazwał zaistniałą sytuację „przełomem”, który jego zdaniem daje nadzieję na zapłatę roszczeń, w tym obligatariuszy GetBacku. Syndyk zarzuca Leszkowi Czarneckiemu, że przyczynił się do niewypłacalności i upadłości Idea Banku, uzasadnienie pozwu uważa za „mocne” i liczy na ugodę.

W tym tygodniu sąd oddalił wniosek syndyka Marcina Kubiczka o umożliwienie mu sprzedaży wszystkich akcji VB Leasing. 

Poprosiłem o komentarz osoby znające kulisy działania Leszka Czarneckiego.Poniżej cztery głosy.

Groźba upadku

Głos 1: Za czasów, kiedy VB Leasing był w Grupie Idea Banku, tj. w 2018 roku, i był na fali sukcesu, spółka uruchamiała nawet 500 mln umów leasingu miesięcznie. Finansowały ją Getin Noble Bank oraz Idea Bank. Kwota 200 mln dostarczana obecnie przez Velo Bank przypomina raczej kroplówkę i nie pozwala na zachowanie płynności i ciągłości biznesowej. Jeśli finansowania spółce powiązanej z miliarderem odmówiły banki zagraniczne, w tym Santander oraz Citi, to musi to być dla Czarneckiego spory cios. Prawdopodobnie zarzuci prokuratorze, że przyczyniła się do utraty przez niego kolejnego biznesu. 

Skuteczny prawny "Ring fencing"

Głos 2: Prawny ring fencing (zabezpieczenie aktywów) w wykonaniu Czarneckiego okazuje się na razie skuteczny, bo nawet tak potężny przeciwnik jak syndyk (czyli aparat państwa) nie znalazł dotychczas sposobu na akcje Czarneckiego. Oprócz 50,01% akcji miliarder posiada w VB Leasing uprawnienia korporacyjne, np. prawo do powoływania zarządu lub konieczność akceptacji istotnych umów, co daje mu faktyczną władzę nad spółką i nie pozwala syndykowi skutecznie zarządzać tą inwestycją. Czarnecki nie zgadza się ani na sprzedaż akcji VB Leasing, ani na rezygnację z fotela przewodniczącego jej rady nadzorczej, a to oznacza impas.  

Gra na czas

Głos 3: Czarnecki gra na czas i jako wytrawny gracz zażąda wkrótce gigantycznej kwoty za „dogadanie się”. Rachunek będzie słony – trzeba mu będzie zapłacić nie tylko za akcje spółki, ale i za utratę finansowania przez jego dwa banki. Dorzuci coś pewnie za utracone korzyści (w końcu finansowany portfel zmalał z 14 mld do 9 mld). Obecna sytuacja wymusza na Czarneckim dogadanie się, bo bez finansowania VB Leasing nie przetrwa. Sprzedawcy go opuszczają i odchodzą do konkurencji. Dla Czarneckiego to ostanie znaczące aktywa, jakie posiada, i dlaczego nie miałby ich dobrze spieniężyć.

Patowa sytuacja

Głos 4: Bez finansowania tego biznesu po prostu nie ma. A ta spółka nie dostanie finansowania z rynku, czyli pozostaje Velo albo mocno ograniczą swoją działalność. To jest patowa sytuacja. VB IL z 9 mld zł jest dużo wart. Sprzedaż spokojnie mogłaby pokryć roszczenia części wierzycieli. Ograniczając finansowanie syndyk Kubiczek działa na niekorzyść wszystkich stron (swojej też), z drugiej strony odkręcając finansowanie buduje wartość biznesu Czarneckiemu, który ma nad nim (biznesem) kontrolę i który, nawet jak zgodzi się na sprzedaż spółki, to nie będzie chciał oddać pozyskanych pieniędzy. 

Dla Czarneckiego nie ma sensu sprzedawać biznesu, z którego nie zobaczy złotówki. Syndyk nie powinien położyć biznesu, ale też nie chce budować wartości biznesu należącego do Czarneckiego. Czarnecki ma 51%, czyli ma kontrolę, finansowanie leasingu przez Velo buduje wartość VB, niby Czarnecki nie jest wrogiem syndyka, ale... Dobry case na zajęcia z negocjacji na MBA. Na pewno dalsze prowadzenie biznesu w taki sposób prowadzi do mocnego pogorszenia wyników. Odejdą ludzie, partnerzy rozwiążą umowy itd.


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0