Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2023-08-24

Jak Sąd uzasadnił brak zgody na otwarcie układu GetBacka

„Jestem załamany, usłyszałem od jednego z przedstawicieli osób poszkodowanych, który tak skomentował dzisiejszą odmowną decyzję sądu w sprawie otwarcia postępowania o zmianę Układu GetBacka na wniosek syndyka Idea Banku S.A.

GETBACK-Sad-uklad-Latkowski-syndyk-Kubiczek-Capitea-Abris.jpg

„Jestem załamany, usłyszałem od jednego z przedstawicieli osób poszkodowanych, który tak skomentował dzisiejszą odmowną decyzję sądu w sprawie otwarcia postępowania o zmianę Układu GetBacka na wniosek syndyka Idea Banku S.A.

Syndyka wsparli przedstawiciele poszkodowanych oraz dołączyła do nich prokuratura, która uznała, że „okoliczności faktyczne stanowiące podstawę wniosku o zmianę układu zasługują na danie im wiary”.

Sprawa jest precedensowa

Sąd nie wyrażając zgody na otwarcie Układu, w ustnym uzasadnieniu, przyznał, że sprawa jest precedensowa i zwrócił uwagę, że stoi na stanowisku, że w wyjątkowych okolicznościach można ocenić zachowania sprzed zawarcia układu. Ale ich skutki muszą przenosić się na czas wykonania układu i wpływać na wykonanie. Tutaj jednak według Sądu takiego związku nie widać. W znaczącej mierze naganne zachowania nie są działaniami samego dłużnika. Ani też nie wpływa to obecnie na wykonanie układu. 

Układ jest wykonywany i nie widać zagrożenia jego wykonywania

Sąd uznał, że układ jest wykonywany i nie widać zagrożenia jego wykonywania. Ponadto stwierdził, że przesłanka nierealizowania planu i wykonywania układu musi być łącznie rozpatrywana. Nawet jeśli dłużnik nie wykonuje w pełni precyzyjnie planu a wykonuje układ, to przesłanka do zmiany układu nie zachodzi. 

Zwrócił uwagę, że plan wykonania układu był bardzo lakoniczny i wręcz nic nie mówił o poziomie odzysków, potem został nieco doprecyzowany. Ale też trzeba patrzeć na to w całokształcie wykonywania układu.

Syndyk słusznie podjął temat, ale nie zdołał wykazać, jaka jest szkoda

Co do roszczeń sąd zwrócił uwagę i podkreślił bardzo mocno, że syndyk słusznie podniósł ten temat i dłużnik jest zobligowany zaudytować temat roszczeń. Niestety według sądu wnioskodawca nie zdołał wykazać jaka jest szkoda i jakie są zdarzenia szkodzące. Sąd stwierdził, że z doprowadzenia do niewypłacalności może wynikać szkoda, ale nie została ona określona. Przy czym, co zaznaczył Sąd, roszczenia Obligatariuszy nie są roszczeniami dłużnika. 

Sąd nie wyklucza istnienia roszczenia, ale nie jest sądem karnym ani sądem cywilnym procesowym czy gospodarczym i nie jest władny oceniać tych roszczeń i przesądzać, czy są czy nie?

Sad zauważył, że Nadzorca Wykonaniu Układu być może nieprawidłowo raportuje wykonanie układu, ale do działań dyscyplinujących jest Sąd we Wrocławiu, który go nadzoruje.  

Na koniec Sąd oznajmił, że wniosek można składać jeszcze raz. Sprawa nie jest ostatecznie zamknięta.

Teraz ruch po stronie prokuratury

Podsumowując, teraz piłeczka jest po stronie prokuratury. Tylko ona jest władna rzucić nowe światło na sprawę zawarcia układu GetBacka i jego wykonania. A przede wszystkim ustalić, gdzie się podziały pieniądze poszkodowanych. Przypomnę, że do końca czwartego kwartału br. prokuratura czeka na opinie biegłych, w której ma być m.in. ocena działań funduszu Abris.

- Bez funduszu Abris, tej sprawy nie da się domknąć – usłyszałem kiedyś od jednego z prokuratorów.

Myślę, że każdy ma świadomość, iż sprawa nigdy nie będzie uznana za wyjaśnioną, jeśli sprowadzi się ją tylko do postawienia na ławie oskarżonych byłego szefostwa GetBack i zarządu Idea Banku oraz pracowników tego banku.

***Poniżej podcast z członkiem Rady Wierzycieli Getback S.A. i członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Obligatariuszy Getback (OSOG), Marcinem Bukowskim, który wyjaśnia, dlaczego rozprawa w sprawie otwarcia Układu była ważna dla poszkodowanych, którzy jego warunki uważają za skrajnie niekorzystne dla obligatariuszy.

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo” na konto nr: 38 1090 1694 0000 0001 3065 4695

Wspieraj >>>


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0