Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2023-08-02

Dlaczego zrezygnował przewodniczący Rady Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A?

Jedynym beneficjentem zaistniałej sytuacji był właściciel GetBack S.A. – fundusz Abris, który utrzymał kontrolę nad spółką, a także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo – którzy uzyskali najwyższe zaspokojenie swoich wierzytelności – bez rzetelnego badania okoliczności, czy w czasie ustanawiania tychże zabezpieczeń GetBack nie był już niewypłacalny – stwierdza były Przewodniczący Rady Wierzycieli, Artur Kłoczko.

GetBack-syndyk-kolaczko-Latkowski.jpg

Można powiedzieć, że to wszystko staje się oczywiste, można połączyć kropki. Były Przewodniczący Rady Wierzycieli, Artur Kłoczko,
w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A. złożył oświadczenie do Sądu Restrukturyzacyjny w Warszawie rozpatrującego sprawę o zmianę układu Capitea S.A. na wniosek syndyka Idea Bank. Wyjaśnia, co stało się bezpośrednią jego rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Kołoczko stwierdza: „Jedynym beneficjentem zaistniałej sytuacji był właściciel GetBack S.A. – fundusz Abris, który utrzymał kontrolę nad spółką, a także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo – którzy uzyskali najwyższe zaspokojenie swoich wierzytelności – bez rzetelnego badania okoliczności, czy w czasie ustanawiania tychże zabezpieczeń GetBack nie był już niewypłacalny. 

Wreszcie na sam koniec, beneficjentem postępowania restrukturyzacyjnego stał się p. Radosław Barczyński, który stał się opłacanym de facto z pieniędzy wierzycieli członkiem Rady Nadzorczej, dalej Prezesem Zarządu, a na koniec stał się jednym z głównych współwłaścicieli GetBack S.A. 

Każde zachowanie może być ocenione po jego owocach. W mojej ocenie, do której mam prawo jako jeden z tysięcy poszkodowanych obligatariuszy niezabezpieczonych rzeczowo, było to zachowanie polegające jednoznacznie na przedłożeniu interesu prywatnego nad interesem ogółu wierzycieli oraz funkcjonowaniem w rażącym konflikcie interesów, co przełożyło w efekcie na ewidentne działanie na szkodę wszystkich pozostałych wierzycieli w całym postępowaniu restrukturyzacyjnym.” 

Poniżej treść całego oświadczenia Artura Kołoczko, z dnia 18 lipca 2023 roku, złożonego w sądzie:

„W związku z powzięciem informacji o złożeniu wniosku o zmianę układu w Capitea S.A. w postaci odebrania zarządu własnego, który obecnie sprawuje m.in. p. Radosław Barczyński, dawny wiceprzewodniczący Rady Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A., oraz w nawiązaniu do złożonej przeze mnie rezygnacji ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli z dnia 6 września 2018 r., pragnę przedstawić konkretne motywy i okoliczności z nią związane. 

Już na pierwszym posiedzeniu Rady Wierzycieli stało się jasne, iż podstawowym problemem postępowania restrukturyzacyjnego GetBack S.A. był brak informacji. Nie było wiadome, co było rzeczywistą przyczyną niewypłacalności, oraz kiedy dokładnie ona nastąpiła, jak również nieznana była rola dotychczasowego właściciela Spółki – funduszu Abris. Nie była znana wartość posiadanych przez GetBack portfeli i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach. Stąd oczywistą koniecznością stało się uzyskanie jak najszybszego dostępu do informacji oraz do uzyskania realnego wpływu na zarządzanie Spółką przez wierzycieli. 

Rada Wierzycieli podjęła w tym zakresie uchwałę nr 3/07/2018 w dniu 04.07.2018 r. 

W związku z zastaną przez Radę Wierzycieli sytuacją przyspieszonego postepowania układowego, nie było innej możliwości, niż uzyskanie większości w Radzie Nadzorczej GetBack S.A. w uzgodnieniu z jej właścicielem. Stąd uzgodnione w gronie Rady Wierzycieli zostało, iż zostanie zaproponowana propozycja zmniejszenia Rady Nadzorczej GetBack S.A. z 7 do 5 osób, w której trzech kandydatów (w tym kandydat na Przewodniczącego) zostanie wskazanych przez Radę Wierzycieli. 

Taka propozycja została rzeczywiście złożona na moim osobistym spotkaniu (wraz z p. R. Barczyńskim) z p. Pawłem Gieryńskim, szefem Abris. Pan Paweł Gieryński wstępnie tę propozycję zaakceptował, pod warunkiem, iż poprze ją Nadzorca Sądowy. W rozmowie uczestniczył także p. Rafał Morlak – członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. z ramienia Abris. Wyniki rozmowy zostały zawarte w pkt 7 i 10 protokołu Rady Wierzycieli z dnia 18.07.2018 roku.

Rada Wierzycieli podjęła jednomyślnie formalną uchwałę w zakresie swojej propozycji w dniu 18 lipca oraz skierowała w dniu 20 lipca 2018 r. formalny wniosek do Nadzorcy Sądowego (wniosek oraz uchwała w załączeniu). 

Nadzorca Sądowy oficjalnie poparł wniosek Rady Wierzycieli pismem kierowanym do GetBack S.A. oraz jej właściciela. 

Niestety, z nieznanych dla mnie powodów, podjęte ustalenia nie zostały zrealizowane. Rada Nadzorcza GetBack S.A., pomimo iż spotkała się raz z Radą Wierzycieli na pierwszym jej posiedzeniu, odmówiła dalszych spotkań z nami. Abris wycofał się z dokonanych ustaleń na spotkaniu z P. Gieryńskim. 

Co za tym idzie, Rada Wierzycieli postanowiła odstąpić od zgłaszania jakichkolwiek kandydatur do Rady Nadzorczej GetBack S.A.  

Najgorsze zaś jest to, iż p. Radosław Barczyński, jawnie gwałcąc ustalenia Rady Wierzycieli, w której sam uczestniczył, wszedł wskutek nieznanych mi ustaleń osobistych z Abris w skład Rady Nadzorczej GetBack S.A. w dniu 27.08.2018 r. Działanie takie było nie tylko bezsensowne z biznesowego punktu widzenia (tylko przejęcie kontroli nad Radą Nadzorczą mogło przynieść wymierne efekty), ale przede wszystkim stanowiło akt skrajnej nielojalności wobec Rady. 

Niestety, działanie p. Radosława Barczyńskiego odbyło się przy co najmniej akceptacji p. Pawła Pasternoka - przedstawiciela Quercus TFI S.A., który reprezentował w Radzie Wierzycieli jeden z funduszy, który przy podejmowaniu uchwały Rady Wierzycieli z dnia 22 sierpnia 2018 r. wstrzymał się od głosu. Co ciekawe, za uchwałą tą zagłosował Paweł Gorczyca – ówczesny pełnomocnik Radosława Barczyńskiego w Radzie Wierzycieli. Z tego co mi wiadomo, w późniejszym czasie pełnomocnictwo to zostało mu wypowiedziane. 

Zaistnienie tej sytuacji stało się bezpośrednią przyczyną mojej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli. Stało się dla mnie oczywiste, iż w takich okolicznościach nie będzie możliwe dalsze pełnienie funkcji zgodnie z wymaganiami prawa. Rada Wierzycieli utraciła w takiej konfiguracji możliwość działania w interesie wszystkich wierzycieli. 

Niestety, z perspektywy czasu ziściły się wszystkie obawy, które wyraziłem w swojej rezygnacji z dnia 6 września 2018 r. Wierzyciele w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy nie poznali prawdziwych okoliczności niewypłacalności GetBack S.A., nie poznali tez realnej wartości posiadanych przez GetBack S.A. aktywów, które zostały sprzedane poza ich jakąkolwiek realną kontrolą. Propozycje układowe, które zostały przegłosowane, finalnie uniemożliwiały uzyskanie większości w Radzie Nadzorczej GetBack S.A., do czego tak bardzo nie chciał dopuścić Abris, a mogło być narzędziem dostępu do wszelkich potrzebnych informacji i realnego wpływu na wybór członków Zarządu GetBack S.A. i podejmowane przez nich decyzje. 

Jedynym beneficjentem zaistniałej sytuacji był właściciel GetBack S.A. – fundusz Abris, który utrzymał kontrolę nad spółką, a także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo – którzy uzyskali najwyższe zaspokojenie swoich wierzytelności – bez rzetelnego badania okoliczności, czy w czasie ustanawiania tychże zabezpieczeń GetBack nie był już niewypłacalny. 

Wreszcie na sam koniec, beneficjentem postępowania restrukturyzacyjnego stał się p. Radosław Barczyński, który stał się opłacanym de facto z pieniędzy wierzycieli członkiem Rady Nadzorczej, dalej Prezesem Zarządu, a na koniec stał się jednym z głównych współwłaścicieli GetBack S.A. 

Każde zachowanie może być ocenione po jego owocach. W mojej ocenie, do której mam prawo jako jeden z tysięcy poszkodowanych obligatariuszy niezabezpieczonych rzeczowo, było to zachowanie polegające jednoznacznie na przedłożeniu interesu prywatnego nad interesem ogółu wierzycieli oraz funkcjonowaniem w rażącym konflikcie interesów, co przełożyło w efekcie na ewidentne działanie na szkodę wszystkich pozostałych wierzycieli w całym postępowaniu restrukturyzacyjnym.”

Poniżej pismo złożone 6 września 2018 roku przez Artura Kołoczko o rezygnacji z przewodniczący Rady Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A. Po tej lekturze komentarz wydaje się zbędny.

Zalacznik-1.jpg Zalacznik-2.jpg

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo” na konto nr: 38 1090 1694 0000 0001 3065 4695

 

Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0