Słuszne stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To skandal!

Policja stwierdza, że osoby, których tożsamość nie jest znana, naruszyły porządek prawny, a nie, że są podejrzewane onaruszenie tego porządku. Oznacza to, że organ państwa, jakim jest Policja przesądza w treści komunikatu o winie osób.

rzecznik (2).jpg

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do komendanta stołecznego policji Roberta Żebrowskiego i słusznie pisze:

"Na stronach internetowych Komendy Stołecznej Policji, w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniem porządku prawnego w dniach 16/17 grudnia 2016 r. przed gmachem Sejmu RP, opublikowane zostały wizerunki osób, które mogą mieć związek z tymi zdarzeniami (…)

W treści komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej KSP znalazło się kategoryczne stwierdzenie: „Nieznane dotąd osoby naruszyły porządek prawny. Publikujemy wizerunki osób, które mogą mieć związek z tymi zdarzeniami.” Policja stwierdza więc, że osoby, których tożsamość nie jest znana, naruszyły porządek prawny, a nie, że są podejrzewane onaruszenie tego porządku. Oznacza to, że organ państwa, jakim jest Policja przesądza w treści tego komunikatu o winie tych osób. Stanowi to naruszenie konstytucyjnej zasady domniemania niewinności (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP)."

Czytaj całość >>>