Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2022-07-03

Czy proces w sprawie GetBack jest zagrożony? Tajemnice śledztwa Papały. Zapiski z tygodnia

Przewodnicząca składu orzekającego w Sądzie Apelacyjnym złożyła zdanie odrębne, stwierdzając, że zachodzi nieważność postępowania w sprawie GetBack, gdyż sędzia Iwona Strączyńska nie gwarantuje niezawisłości, wobec czego całe postępowanie przed sądem okręgowym dotknięte jest nieważnością.

Papala-Latkowski-afera-GetBack-parwo-bankster.JPG

Nic już nie zatrzyma

28 czerwca 2022, wtorek

Telefon z drukarni. Wstrzymujemy druk okładki, ta idzie na przemiał. Błąd w pliku graficznym. Dzień opóźnienia. Przyjmuję to spokojnie. Nie wiem, co mogłoby się jeszcze wydarzyć, aby odwrócić wszystko. W przyszłym tygodniu zacznie być rozsyłana.

Pytany jestem – kiedy wyjdzie e-book? Trochę później.

Wyrok sądu do piachu?

29 czerwca 2022, środa

Na marginesie głównej sprawy GetBack dzieją się rzeczy niby bez znaczenia. Sąd Apelacyjny 29 czerwca br. w składzie 3-osobowym utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego z 14 lutego br. o oddaleniu wniosku oskarżycieli posiłkowych o zastosowanie wobec Konrada Kąkolewskiego środka zapobiegawczego w postaci zakazu zajmowania funkcji w organach spółek kapitałowych, celem zabezpieczenia właściwego toku postępowania. Sąd uznał, że stosowane obecnie środki zapobiegawcze dostatecznie go zabezpieczają. 

Jednocześnie przewodnicząca składu orzekającego w Sądzie Apelacyjnym  złożyła zdanie odrębne, stwierdzając, że na podstawie art. 439 par. 1 pkt 2 kpk zachodzi nieważność postępowania, którą sąd winien brać pod uwagę z urzędu, polegająca na nieprawidłowym obsadzeniu sądu I instancji, gdyż sędzia Iwona Strączyńska została powołana przez Krajową Radę Sądownictwa wyłonioną niezgodnie z Konstytucją RP, a ponadto przyjęła z rąk ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nominację na sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, co nie gwarantuje jej niezawisłości, wobec czego całe postępowanie przed sądem okręgowym dotknięte jest nieważnością. 

Co to oznacza? To grozi paraliżem całego procesu, bo każda ze stron może się powoływać na tę okoliczność w zażaleniu lub apelacji na każde rozstrzygnięcie, które zostanie wydane przez sąd okręgowy w tym składzie, a w efekcie nawet wydany po wielu latach wyrok będzie mógł zostać na tej podstawie unieważniony.

Tajemnice śledztwa Papały

3 lipca 2022, niedziela

W audycji radiowej „W cieniu afer” [Polskie Radio 24] rozmawiałem z Piotrem Nisztorem o tajemnicach śledztwa w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. 

PolskieRadio24: "Generał Marek Papała, były Główny Komendant Policji został zamordowany w Warszawie 25 czerwca 1998 roku. Do dzisiaj nie wykryto sprawców.
Sylwester Latkowski przypominał, w jakich okolicznościach toczyło się śledztwo. - W pierwszych godzinach śledztwa popełniono kardynalny błąd, nie do odwrócenia, zadeptano ślady. Doszło do sytuacji, że w nocy poprawiano protokół oględzin w Komendzie Stołecznej. Kiedy później kolejne ekipy chciały uczciwie wrócić do sprawy, robić kwerendy, to w pierwszych, najważniejszych tomach akt widziały chaos i bałagan - zaznaczył.
"Chodziło o to, zbierać informacje i haki na wszystkich wokoło"
- W tej sprawie od pewnego momentu chodziło o to, by zbierać informacje i haki na wszystkich wokoło. Moim zdaniem sprawę tą wykorzystano by zbierać materiały na Leszka Millera, na lewicę, na biznes, pewnym momencie nawet na dziennikarzy. W tej sprawie już nie ściągano sprawców, tylko zaczęto zbierać informacje o innych - stwierdził i dodał, że w pewnym momencie sprawą zajmowały się dwie prokuratury, które miały dwie różne wersje."

Audycja do odsłuchania na stronach internetowych PolskieRadio24 >>>

Książkę „Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack” zamówisz tutaj >>>


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0