Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2022-06-08

Leszek Czarnecki postanowił z-cash-ować kolejne aktywa mające wartość, w kontekście zwijania biznesu Getin Holding?

Chyba rzeczywiście jest tak jak skomentował jeden rozmówców – Talanx i Yasuda „odkleja się” od Leszka Czarneckiego. Najwyraźniej Talanx i Yasuda straciły nadzieję na dalszy zarobek – w zasadzie obecnie tylko Getin Noble Bank jest w stanie dystrybuować produkty bancassurance TU Europa – Idea Banku nie ma, pośredników też - Open Finance, Tax Care i Home Broker padli.

Czarnecki-Latkowski.jpg

Powód sprzedaży przez ‘Leszka Czarneckiego akcji TU Europa zaintrygował mnie i poszperałem w komunikatach bieżących Getin Holdingu, oto jaki obraz się z nich wyłania:  

Ponad 10 lat temu – czyli 14 grudnia 2011 roku Getin Holding sprzedał akcje TU Europa do HDI International, (poprzednio Talanx International) oraz Meiji Yasuda. Jednocześnie podpisano Frame Incentive Agreement, umowę, która gwarantowała sprzedanej TU Europa oraz TU Europa Życie określony wynik ze współpracy z podmiotami Leszka Czarneckiego m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank oraz Open Finance. Umowa ta miała obowiązywać przez 10 lat, czyli do 2021 roku.  Oczekiwany wynik w sektorze bancassurance w 10-letnim okresie, a więc w latach 2011-2021 miał wynieść 1.23 mld zł. Oznacza to że podmioty Leszka Czarneckiego (banki i pośrednicy kredytowi) mieli dostarczyć sprzedanym spółkom TU Europa sowitego zarobku z dystrybucji ubezpieczeń w wysokości 1,23 mld zł w okresie 10 lat. Od ostatecznej wysokości tego wyniku uzależniono dodatkową płatność po 10 latach ze sprzedawany biznes TU Europa.  Na czas relacji obowiązywał lock-up – czyli zakaz sprzedaży przez podmioty Leszka Czarneckiego pozostałych 15% akcji.

21 grudnia 2018 roku obowiązywanie Frame Incentive Agreement zostało wydłużone o 5 lat do końca roku 2026, a oczekiwany przez TU Europa oraz TU Europa Życie łączny oczekiwany wynik techniczny ze współpracy w obszarze bancassurance w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2026 r. ze spółkami powiązanymi z Leszkiem Czarneckim nie uległ zmianie pomimo wydłużenia okresu współpracy do 15 lat. 

Na koniec 2017 roku po 6 latach obowiązywania umowy, a więc po upływie 60% czasu 10 lat współpracy, wynik narastająco wyniósł 527,4 milionów złotych a więc około 47% zakładanej kwoty – wygląda więc na to, że już w 2018 podmioty Leszka Czarneckiego nie wywiązywały się z zakładanego planu realizacji wyniku i prawdopodobnie dlatego wydłużono okres obowiązywania Umowy i pomiaru. Nie jest to szczególnie zaskakujące  – od kwietnia 2018 roku, czyli od wybuchu afery Getback, sprzedaż  kredytów przez Idea Bank obniżyła się a więc wynik ze sprzedawanych ubezpieczeń do nich także. Sytuację później skomplikowało Resolution Idea Banku (przejęcie go przez Pekao SA), postępujące problemy Getin Noble Banku, bankructwo Open Finance oraz Tax Care - pośredników sprzedających kredyty banków Leszka Czarneckiego oraz Home Brokera.

Komunikat z 1 czerwca 2022 o planowanej sprzedaży akcji przed 2026 rokiem przez Getin Holding oraz Getin Noble Bank wskazuje na to że:

  1. Albo TU Europa z HDI International oraz Meiji Yasuda straciły nadzieję na sens kontynuacji relacji biznesowych z Leszkiem Czarneckim, gdyż wynik ze sprzedaży ubezpieczeń był niezadawalający, a ryzyko reputacyjne współpracy z nim bardzo wysokie, 
  2. albo Leszek Czarnecki sam uznał, że nie dostanie już żadnej dodatkowej kwoty za akcje w 2026 roku i nie ma sensu kontynuować Umowy Frame Incentive Agreement oraz trzymać w portfelu Getin Holding oraz Getin Noble Bank pozostałych akcji TU Europa. Lepiej je z-cash-ować już teraz, szczególnie w kontekście zwijania biznesu Getin Holding

Podsumowując- kolejny podmiot w długim okresie nie zarobił na relacji biznesowej z Leszkiem Czarneckim tyle ile planował. Pozostaje słodką tajemnicą kto „podjął zamiar” o sprzedaży tych akcji przez Getin Holding oraz Getin Noble Bank – Leszek Czarnecki czy HDI/Meiji Yasuda”.


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0