Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2023-05-04

Kto powie głośno o trupach w szafie Wielkiej Czwórki?

Ich działy marketingu, reklamy i PR-u pracują pełną parą przez dekady, by zbudować ich pozytywny obraz. Jeśli się jednak trochę pogrzebie, to widać, że prawdziwy obraz różni się dość mocno od tego wykreowanego. Pod marketingowym pudrem kryje się fascynująca, czasami bolesna historia.

Wielka-Czworka-Latkowski.jpgFragment okładki książki The Big Four: The Curious Past and Perilous Future of the Global Accounting Monopoly

KPMG to największy audytor amerykańskiego sektora bankowego. Firma ta należy to tzw. Wielkiej Czwórki. Dwa tygodnie przed ogłoszeniem przez bank Silicon Valey Bank upadłości KPMG dawał mu pozytywną ocenę – pisze dziennik „The Wall Street Journal”. Kolejny bank Signature upadł 11 dni po kontroli audytorów. Pamiętajmy, że nasze banki i spółki działające na rynku finansowym także wspierają się „certyfikatami zdrowia” wydawanymi przez firmy Wielkiej Czwórki. 

To jak jest z tym audytem? Fakt, że Audytorem wszystkim trzech banków, które popadły w kłopoty, było KPMG rodzi pytanie czy ten Audytor wykonał właściwe procedury, zadbał o ujawnienia i czy wydał właściwy Raport z badania sprawozdania finansowego?  „Raczej trudno sobie wyobrazić, aby mogło być inaczej – słyszę. - W przypadku, gdy działalność badanego podmiotu jest zagrożona Audytorzy umieszczają w Raportach z badania sprawozdania zapisy w tej sprawie.”

Jak wyglądają takie zapisy w praktyce mogliśmy się przekonać w kwietniu 2022 roku – Grant Thornton wypowiedział się o ryzyku zagrożenia ciągłością działania w Getin Noble Bank. Ryzyko - jak wiemy - zmaterializowało się w październiku 2022 r. – GNB został przejęty. 

„Audytorzy mogą też referować do odpowiednich części sprawozdania finansowego, gdzie jest opisane na czym ryzyko zagrożenia ciągłości działania polega i jakie aktywności są podejmowane przez Zarząd takiego zagrożonego podmiotu, aby je usunąć.  W każdym przypadku i Audytorzy i Zarząd muszą być bardzo ostrożni w opisach, tak, aby nie stały się one samospełniającą się prognozą. Analiza w USA zapewne trwa – wyjaśnia mi mój rozmówca. - Należy też sobie zadać inne pytanie - jak racjonalny Audytor finalizujący w pocie czoła w kwietniu 2023 r. audyt banku za grudzień 2022 miałby przewidzieć run na ten bank za 2 tygodnie. Szczególnie inspirowany komunikacją w mediach społecznościach – tak jak to miał miejsce w Silicon Valley Bank? Jest to zwyczajnie niewykonalne.”

Warto przypomnieć, że były prezes GetBack, Konrad Kąkolewski i jego Zarząd, bronią się pozytywną opinią Deloitte.

W komentarzach słyszę, że upadki banków w USA będą musiały skłonić tamtejszych i naszych Regulatorów do nowych wytycznych dla Audytorów i banków - jak rzetelnie informować rynek o ryzyku. 

Faktem jest jednak, że dla Audytorów praca dla banków to gigantyczny biznes i tam, gdzie zawsze pojawiają się duże pieniądze trzeba mówić – sprawdzam waszą rzetelność.  Czy dużo wiemy o Wielkiej Czwórce”? D. Gow i Stuart Kells w książce “The Big Four: The Curious Past and Perilous Future of the Global Accounting Monopoly” zwracają uwagę, że mało się o nich pisze. “Niewiele jest wartościowych, wypełnionych faktami, materiałów prasowych czy naukowych. Te, które są dostępne, zazwyczaj prezentują Wielką Czwórkę w co najmniej neutralnym świetle. Rzadkością są artykuły krytyczne, czy prezentujące audytorów od złej strony. […] Można wręcz odnieść wrażenie, że te firmy same piszą swoją historię. Ich działy marketingu, reklamy i PR-u pracują pełną parą przez dekady, by zbudować ich pozytywny obraz. Jeśli się jednak trochę pogrzebie, to widać, że prawdziwy obraz różni się dość mocno od tego wykreowanego. Pod marketingowym pudrem kryje się fascynująca, czasami bolesna historia”


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0