Latkowski.com Latkowski.com
Powrót

2022-10-13

Kto kontroluje zamówienia publiczne dla handlarzy jodkiem potasu? Jakie są zagrożenia?

Pandemia powinna nas nauczyć, by podejmować racjonalne decyzje. Działania na „łapu capu” zakończyły się aferą respiratorową, maseczkową. Ministerstwo Zdrowia powinno, o tym pamiętać. Nasuwa się pytanie: Kto kontroluje zamówienia publiczne dla handlarzy jodkiem potasu? W jakim trybie się odbywają? Jakie kwoty już wydano? Lekarze zwracają także uwagę na brak informacji w sprawie tabletek jodku potasu, zgłaszają wątpliwości: Jakie są wskazania do stosowania tego preparatu u dzieci? Czym grozi przedawkowanie? Jakie są przeciwskazania? Jakie wskazania? Kiedy stosować? Przed skażeniem? W oczekiwaniu? Czy tuż po skażeniu?

Tableki-jodek (1).jpg

Pandemia powinna nas nauczyć, by podejmować racjonalne decyzje. Działania na „łapu capu” zakończyły się aferą respiratorową, maseczkową. Ministerstwo Zdrowia powinno, o tym pamiętać. Nasuwa się pytanie: Kto kontroluje zamówienia publiczne dla handlarzy jodkiem potasu? W jakim trybie się odbywają? Jakie kwoty z budżetu już wydano?

Lekarze, do których wpłynęło pismo z dnia 5 października br. z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta w Warszawie, zwracają także uwagę na brak informacji i zgłaszają wątpliwości:

1. Jakie są wskazania do stosowania tego preparatu u dzieci?

2. Czym grozi przedawkowanie? 

3. Jakie są przeciwskazania? 

4. Jakie wskazania? 

5. Kiedy stosować? Przed skażeniem? W oczekiwaniu? Czy tuż po skażeniu?

Treść pisma poniżej:

„W sprawie: rozdysponowania tabletek jodku potasu.

Szanowni Państwo,

w związku  z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WBZK-1.6333.52.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zabezpieczenia dystrybucji preparatu jodku potasu dla osób przebywających w podmiotach leczniczych świadczących całodobową opiekę medyczną. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie szacowanej liczby tabletek stabilnego jodu, jaka powinna zostać zabezpieczona dla jednostek organizacyjnych Państwa podmiotu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Szacując ilość preparatu należy wziąć pod uwagę:

1. Wytyczne Wojewody Mazowieckiego, z których wynika, iż dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku:

- Dorośli do 60. r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu);

- Dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletka (50 mg jodu);

- Dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu);

- Noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu);

- Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu).

- Liczbę personelu przebywającego w placówce w ciągu doby.

2. Ponadto proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przyjęcie i dystrybucję tabletek na terenie podmiotu, podając jednocześnie jej dane kontaktowe - imię i nazwisko, mail, telefon."


Tutaj możesz kupić moje książki

Sklep

Rozważ wsparcie serwisu latkowski.com, moich projektów książkowych, filmowych oraz dziennikarskich śledztw. Nawet niewielkie finansowe wpłaty mają wielkie znaczenie.

Darowizny mogą Państwo dokonywać poprzez Fundację „Wolne Słowo”

Wesprzyj
0